Pravni Saveti

Najjeftinija i najpristupačnija

PRAVNA POMOĆ

-          pravni saveti

-          izrada tužbi, žalbi, izjava (parnični i izvršni postupak)

-          izrada svih podnesaka za sud i državne organe

-          izrada normativnih akata za sve privredne subjekte

-          saveti u procesu privatizacije

 

tel: 061 163 74 22;

email:  oliveramil@gmail.com

50 Words